Thông báo từ Vietsourcing


DiscussionStarted byRepliesLast post
Lịch đào tạo, hội thảo tại Vietsourcing Picture of Lê Hồng Minh Lê Hồng Minh 0 Lê Hồng Minh
Wed, 6 Jul 2016, 10:27 AM
FIA - Chính sách khuyến học hấp dẫn Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 17 Jan 2012, 01:45 PM
Chính sách khuyến học Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 10 Jan 2012, 02:48 PM
Lịch khai giảng các khóa học tại Vietsourcing Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 10 Jan 2012, 02:19 PM
Thư mời tham dự hội thảo "Cử nhân Kế toán quốc tế Đại học Oxford Brookes (OBU) - Anh quốc " tại TP Vinh- Nghệ An Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:56 AM
HN - Khai giảng khóa học Phân tích tài chính bằng Excel tháng 10/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:51 AM
HN - Khai giảng lớp Kiểm soát nội bộ tháng 10/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:49 AM
HN - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán nâng cao tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:48 AM
HN - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cơ bản tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:47 AM
HCM - Khai giảng lớp "Báo cáo Tài chính hợp nhất" tháng 10/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:45 AM
HCM - Khai giảng khóa học Phân tích tài chính bằng Excel tháng 10/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:44 AM
HCM - Khai giảng lớp Kiểm soát nội bộ tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:43 AM
HCM - Khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cấp độ cơ bản tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:42 AM
HCM - Kế hoạch tổ chức khóa học 2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:39 AM
HN - Khai giảng khóa học phân tích Tài chính (dự án và doanh nghiệp) tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 16 Sep 2010, 08:38 AM
HCM - Khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cấp độ cơ bản tháng 8/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 5 Aug 2010, 03:29 PM
Kết quả thi CBE tháng 7/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 4 Aug 2010, 08:03 AM
HCM - Khai giảng lớp "Báo cáo Tài chính hợp nhất" tháng 9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 26 Jul 2010, 03:34 PM
Thư mời tham dự hội thảo "Cử nhân Kế toán quốc tế Đại học Oxford Brookes (OBU) - Anh quốc " tại Hà Nội Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 23 Jul 2010, 09:32 AM
Thư mời tham dự hội thảo "Cử nhân Kế toán Quốc tế Đại học Oxford Brookes (OBU) - Anh quốc" tại HCM Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 23 Jul 2010, 08:59 AM
Kết quả Cuộc thi ilearn Contest: English in Accounting tháng 6 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 23 Jul 2010, 08:54 AM
Thư mời tham dự hội thảo "Cử nhân Kế toán Quốc tế Đại học Oxford Brookes - OBU" tại HCM Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 7 Jul 2010, 10:28 AM
HCM - Hội thảo ACCA và học thử môn F2- Kế toán quản trị tháng 7/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 6 Jul 2010, 09:56 AM
HCM - Lịch khai giảng dự kiến từ T6/2010 - T9/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 5 Jul 2010, 11:11 AM
HCM - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán nâng cao tháng 7/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 5 Jul 2010, 11:10 AM
HCM - Khai giảng khóa học phân tích Tài chính (dự án và doanh nghiệp) tháng 8/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 2 Jul 2010, 04:20 PM
HCM - Khai giảng lớp "Kiểm soát nội bộ" tháng 7/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 29 Jun 2010, 09:23 AM
HN - Học thử F3 - Kế toán tài chính Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 23 Jun 2010, 04:05 PM
Hè này bạn sẽ làm gì? Hãy thử sức với Cuộc thi "ilearn Contest: English in Accounting" của Vietsourcing! Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 16 Jun 2010, 03:14 PM
Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành khối Kinh tế thời WTO Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 11 Jun 2010, 04:29 PM
HCM - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cơ bản tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 10 Jun 2010, 04:43 PM
Khai giảng lớp "Báo cáo Tài chính hợp nhất" tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 10 Jun 2010, 04:42 PM
HCM- Khai giảng lớp "Kỹ năng bán hàng" tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 8 Jun 2010, 02:52 PM
HN - Khai giảng lớp "Bán hàng qua điện thoại" tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 28 May 2010, 03:43 PM
HCM - Khai giảng lớp "Chăm sóc khách hàng" tháng 7/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 28 May 2010, 10:50 AM
HN - Hội thảo "Kỹ năng vàng săn việc" tối 26/05/2010 tại Học viện ngân hàng Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 26 May 2010, 03:23 PM
Chính sách khuyến học kỳ Dec 2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 26 May 2010, 02:20 PM
HCM - Lịch hội thảo tháng 05/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 25 May 2010, 03:28 PM
HCM - Lịch hội thảo tháng 06/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 25 May 2010, 11:22 AM
HN & HCM - Khai giảng khóa Kiểm toán nội bộ (Internal Audit) tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 25 May 2010, 10:03 AM
Kết quả thi CBE tháng 5/2010 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 21 May 2010, 09:24 AM
Kết quả thi CBE tháng 4/2010 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Thu, 29 Apr 2010, 10:16 AM
HN - Lịch hội thảo tháng 05/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 26 Apr 2010, 05:02 PM
HCM - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cấp cơ bản tháng 5/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 26 Apr 2010, 10:29 AM
Chính sách khuyến học kỳ Dec 2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 26 Apr 2010, 09:08 AM
Festival việc làm 2010 tại trường ĐH KTQD - Cơ hội vàng cho tương lai - Đăng ký tham gia tại đây Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 9 Apr 2010, 12:57 PM
HN - Lịch hội thảo tháng 04/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 1 Apr 2010, 04:25 PM
HN - Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cấp cơ bản tháng 5/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 30 Mar 2010, 04:13 PM
100% là tỷ lệ đỗ kỳ thi CBE tháng 3/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 19 Mar 2010, 09:58 AM
HCM - Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành 27/03/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 16 Mar 2010, 11:38 AM
HN - Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành 19/03/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 1 Mar 2010, 03:23 PM
HN - Hội thảo CAT & Học thử T1-Nguyên lý kế toán 12/03/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 1 Mar 2010, 03:22 PM
HN - Học thử môn F2: Kế toán Quản trị 02/02/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 28 Jan 2010, 05:16 PM
HN - Học thử môn F3: Kế toán Tài chính 03/02/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 28 Jan 2010, 05:13 PM
HCM-Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính cơ bản tháng 2/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 22 Jan 2010, 05:03 PM
HN - Hội thảo CAT & Học thử T1-Nguyên lý kế toán 24/01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 19 Jan 2010, 10:11 AM
Cơ hội thực tập nghề Kế toán tại Vietsourcing Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 19 Jan 2010, 09:51 AM
HCM - Hội thảo CAT & Học thử T2-Thông tin quản trị ngày 14/01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 13 Jan 2010, 03:31 PM
HN - Hội thảo CAT & Học thử T3-Hạch toán kế toán 20/01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 13 Jan 2010, 03:30 PM
Cơ hội nghề nghiệp tại Vietsourcing tháng 01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 7 Jan 2010, 11:58 AM
HN - Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành 08/01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 6 Jan 2010, 02:35 PM
Noel 2009 thật ấm áp với các học viên Kiểm toán Nhà Nước Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 28 Dec 2009, 09:33 AM
Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành ngày 20/12/09 tại Tp HCM Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 11 Dec 2009, 10:55 AM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính nâng cao tại Tp HCM - Tháng 01/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 10 Dec 2009, 02:15 PM
ACCA & CAT - Lịch học dự kiến kỳ tháng 6/2010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Tue, 8 Dec 2009, 05:31 PM
Cơ hội nghề nghiệp tại Vietsourcing tháng 12/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 2 Dec 2009, 04:28 PM
Tiết kiệm lớn với Chính sách học phí MỚI của Vietsourcing Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 18 Nov 2009, 03:51 PM
Mời tham dự Hội thảo ACCA tại Tp HCM tháng 11/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 13 Nov 2009, 04:29 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại Tp HCM - Cấp cơ bản tháng 11/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Fri, 6 Nov 2009, 12:55 PM
Hội thảo ACCA & Giới thiệu Dịch vụ Kế toán, Nhân sự ngày 24/11/09 tại Hà Nội Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 2 Nov 2009, 05:27 PM
Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành ngày 12/11/09 tại Hà Nội Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Mon, 26 Oct 2009, 02:48 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại HN - Cấp nâng cao A1010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 22 Oct 2009, 04:23 PM
Khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán,Tài chính tại HN -Cấp cơ bản B1010 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 22 Oct 2009, 04:22 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại HN - Cấp nâng cao A0809 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 21 Oct 2009, 05:30 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại Tp Hcm - Cấp cơ bản Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 21 Oct 2009, 05:28 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại HN - Cấp cơ bản B909 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 21 Oct 2009, 05:26 PM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại Tp HCM - Cấp cơ bản tháng 10/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 21 Oct 2009, 05:21 PM
Hội thảo CAT và học thử tiếng Anh chuyên ngành ngày 12/10/2009 tại Hà Nội Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Wed, 7 Oct 2009, 02:40 PM
Khai giảng Khóa "Chăm sóc khách hàng" tháng 10/2009 tại Tp HCM Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Mon, 28 Sep 2009, 02:47 PM
Khai giảng Khóa "Kế toán Mô phỏng" tháng 8/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 13 Aug 2009, 03:04 PM
Khai giảng Khóa học "Kiểm toán Nội bộ" tháng 8/2009 Picture of Võ Văn Chiêu Võ Văn Chiêu 0 Võ Văn Chiêu
Thu, 13 Aug 2009, 12:24 PM
Thông báo Thay đổi Địa chỉ liên lạc Văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 12 Aug 2009, 10:10 AM
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thuế và Kế toán Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Tue, 7 Jul 2009, 09:25 AM
Những hình ảnh Hội thảo tại Đại học Hòa Bình Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Thu, 25 Jun 2009, 02:53 PM
Chúc mừng NGÀY CỦA CHA - Father's Day Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 19 Jun 2009, 05:23 PM
Khai giảng Khóa "Tài chính cho người không chuyên" tháng 7/2009 Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 18 Jun 2009, 01:58 PM
Thư mời tham dự Hội thảo "Kế toán-Con đường đi đến thành công" tại ĐH Hòa Bình Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Fri, 12 Jun 2009, 03:38 PM
Tham dự Hội thảo và Học thử Miễn phí ACCA tại Tp HCM Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 10 Jun 2009, 12:01 PM
Có thể tích luỹ kinh nghiệm thực tế nghề Kế toán từ việc học??? Tham gia học thử chương trình Mô phỏng Doanh nghiệp Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Tue, 9 Jun 2009, 03:26 PM
Tổ chức Khóa học "Chăm sóc Khách hàng" vào ngày 26 và 27/6/2009 tại Tp HCM Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Tue, 9 Jun 2009, 03:00 PM
Phiếu khảo sát Ý kiến học viên Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Thu, 4 Jun 2009, 03:22 PM
Những hình ảnh Hội thảo tại Đại học Lao động Xã hội Hà Nội Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Mon, 18 May 2009, 08:52 AM
Vietsourcing đồng loạt tổ chức Hội thảo tại 4 trường của Hà Nội và Tp HCM Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Fri, 15 May 2009, 08:59 AM
Mời tham dự hội thảo "Kỹ năng VÀNG săn việc thời khủng hoảng" Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 6 May 2009, 09:38 AM
Vietsourcing hân hạnh tài trợ “Điều kỳ diệu của cuộc sống” Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Tue, 28 Apr 2009, 05:10 PM
Ngày hội tuyển dụng và Gala Tổng kết Festival Việc làm 2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Mon, 27 Apr 2009, 04:21 PM
Khóa học "Kiểm toán nội bộ" sẽ khai giảng vào ngày 23/05/2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 22 Apr 2009, 08:53 AM
Trung tâm Vietsourcing khai giảng khóa "Bán hàng qua điện thoại" ngày 22/05/2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 22 Apr 2009, 08:48 AM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - cấp nâng cao A0609 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 22 Apr 2009, 08:44 AM
Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - cấp cơ bản B0509 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 22 Apr 2009, 08:41 AM
Festival việc làm 2009 tại Hà Nội - Ngày hội của sinh viên và các nhà tuyển dụng Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Thu, 16 Apr 2009, 05:01 PM
Festival Việc làm 2009 - mảnh đất màu mỡ cho các Nhà tuyển dụng Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Thu, 16 Apr 2009, 04:23 PM
Đêm chung kết cuộc thi “Cơ hội Vàng cho tương lai” - Hội thảo Kỹ năng xin việc Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 13 Apr 2009, 05:27 PM
Danh sách 10 thí sinh lọt vào đêm chung kết "Cơ hội Vàng cho tương lai" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 13 Apr 2009, 09:10 AM
Festival Việc làm 2009 - 50 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng 2 cuộc thi "Cơ hội Vàng cho tương lai" Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 10 Apr 2009, 10:06 AM
Những con số thống kê ban đầu cuộc thi “Cơ hội Vàng cho tương lai” - Festival Việc làm 2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Tue, 31 Mar 2009, 10:10 AM
Báo chí nói về Festival 2009 Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 26 Mar 2009, 02:38 PM
Festival 2009 - Nơi gặp gỡ của hàng nghìn sinh viên và nhà tuyển dụng Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 23 Mar 2009, 09:55 AM
Hội thảo về chương trình đào tạo "Chuyên viên Kế toán Kiểm toán Quốc tế CAT" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 26 Feb 2009, 08:41 AM
Thư mời tham dự Hội thảo ‘Chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán quốc tế ACCA ’ Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 25 Feb 2009, 11:12 AM
Hội thảo Lập kế hoạch Thuế 2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 23 Jan 2009, 11:05 AM
Đăng ký Khoá học Thuế (dành cho cá nhân và các doanh nghiệp) Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 23 Jan 2009, 11:01 AM
Lời tri ân của Vietsourcing nhân dịp chào Noel và năm mới 2009 Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Fri, 26 Dec 2008, 11:20 AM
Ấn tượng mới về Vietsourcing qua Hội trại Học Viện Tài Chính và “Siêu thị việc làm” của Đại học Ngoại thương Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 27 Nov 2008, 04:36 PM
Thư mời tham dự hội thảo ACCA và CAT Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 13 Nov 2008, 10:49 AM
Thực tập tại công ty Kiểm toán – Cơ hội cho học viên CAT Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Wed, 12 Nov 2008, 10:39 AM
Kết quả rực rỡ từ kì thi CAT tháng 6/2008 Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Thu, 21 Aug 2008, 09:38 AM
Tam Đảo – Kỷ niệm khó quên Picture of Ngô Diệu Huyền Ngô Diệu Huyền 0 Ngô Diệu Huyền
Mon, 18 Aug 2008, 10:03 PM
Vietsourcing với chương trình đào tạo nội bộ - Phần 1: "Khởi động" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 6 Aug 2008, 09:39 AM
Vietsourcing tiến tới trở thành trung tâm đào tạo đạt chuẩn Platinum của ACCA Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 6 Aug 2008, 09:37 AM
Thông tin khai giảng Khóa học "Kế toán Mô phỏng" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 6 Aug 2008, 09:35 AM
Khoá học "Kế toán Mô phỏng" và những thành công bước đầu Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 6 Aug 2008, 09:32 AM
Buổi cập nhật kỹ năng thi ACCA kỳ thi tháng 6/2008 Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Wed, 6 Aug 2008, 09:05 AM
Thư mời học thử khóa học "Mô phỏng doanh nghiệp" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 4 Aug 2008, 04:37 PM
Dự thi ACCA hoặc CAT lần đầu Picture of Nguyen Thu Hang Nguyen Thu Hang 0 Nguyen Thu Hang
Mon, 4 Aug 2008, 04:26 PM
Câu chuyện thành công từ lớp tiếng Anh chuyên ngành Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 4 Aug 2008, 04:04 PM
Khóa học "Tài chính cho người không chuyên" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 4 Aug 2008, 03:48 PM
Vietsourcing tổ chức khóa học "Kế toán Tài chính nâng cao" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 4 Aug 2008, 03:47 PM
Vietsourcing tổ chức khóa học "Kế toán Tài chính cơ bản" Picture of Nguyen Thi Kim Loan Nguyen Thi Kim Loan 0 Nguyen Thi Kim Loan
Mon, 4 Aug 2008, 03:47 PM