Picture of Võ Văn Chiêu
Chính sách khuyến học
by Võ Văn Chiêu - Tuesday, 10 January 2012, 02:48 PM
 

Đăng ký

Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, Vietsourcing luôn có cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho học viên ACCA, đó là chính sách giảm giá cũng như chính sách học bổng hấp dẫn và linh hoạt.

alt

     
  • Hà Nội
Môn học Thời lượng

Trước

15.1.2012

Trước

20 tháng 2

Đóng sau ngày

20 tháng 2

(Học phí gốc)

F1 Accountant in Business 56 3.750.000 3.970.000 4.515.000
F2 Management Accounting 56 3.800.000 3.970.000 4.515.000
F3 Financial Accounting 56 3.800.000 3.970.000 4.515.000
F4 Corporate & Business Law 56 5.100.000 5.800.000 7.525.000
F5 Performance Management 56 6.750.000 7.560.000 8.600.000
F6 Taxation (VNM) 56 6.750.000 7.560.000 8.600.000
F7 Financial Reporting 60 6.750.000 7.560.000 8.400.000
F8 Audit & Assurance 57 6.050.000 6.615.000 7.525.000
F9 Financial Management 57 6.750.000 7.560.000 8.600.000
P1 Governence, Risk & Ethics 57 10.500.000 11.300.000 12.900.000
P2 Corporate Reporting 65 12.500.000 13.230.000 15.050.000
P3 Business Analysis 57 10.500.000 11.300.000 12.500.000
P4 Advanced Financial Management 60 12.000.000 13.230.000 15.050.000
P5 AdvancedPerformance Management 57 10.500.000 11.300.000 12.900.000
* Thời lượng học chưa bao gồm 02 bài progress test & 01 bài mock test

Tải chi tiết chính sách khuyến học hấp dẫn tại đây

  • TP Hồ Chí Minh
Môn học Thời lượng

Trước

15.1.2012

Trước

20 tháng 2

Đóng sau ngày

20 tháng 2

(Học phí gốc)

F1 Accountant in Business 56 3.750.000 3.970.000 4.410.000
F2 Management Accounting 56 3.800.000 3.970.000 4.410.000
F3 Financial Accounting 56 3.800.000 3.970.000 4.410.000
F4 Corporate & Business Law 56 5.100.000 5.800.000 7.350.000
F5 Performance Management 56 6.050.000 6.615.000 7.350.000
F6 Taxation (VNM) 56 6.050.000 6.615.000 7.350.000
F7 Financial Reporting 57 6.050.000 6.615.000 7.350.000
F8 Audit & Assurance 57 6.050.000 6.615.000 7.350.000
F9 Financial Management 57 6.050.000 6.615.000 7.350.000
P1 Governence, Risk & Ethics 57 10.500.000 11.300.000 12.600.000
P2 Corporate Reporting 65 10.500.000 11.300.000 12.600.000
P3 Business Analysis 57 10.500.000 11.300.000 12.600.000
P4 Advanced Financial Management 60 10.500.000 11.300.000 12.600.000
P5 AdvancedPerformance Management 57 10.500.000 11.300.000 12.600.000
* Giảm 5% cho nhóm từ 5 người trở lên

Tải chi tiết chính sách khuyến học hấp dẫn tại đây

Điều kiện

Chính sách học bổng/ giảm giá

Đạt điểm cao nhất của môn tại Việt Nam (Căn cứ vào kết quả ACCA Việt Nam công bố hàng năm)

Học bổng 1 môn học ACCA của kỳ tiếp theo tại Vietsourcing

Nhóm học viên (5 học viên trở lên)

Giảm giá 5% mỗi học viên cho 1 môn học của kỳ tính nhóm

Bên cạnh đó, Vietsourcing cũng thường có các chính sách khuyến mại hấp dẫn cho từng kỳ tuyển sinh cũng như có các chính sách ưu đãi cho sinh viên các trường đại học trong chương trình hợp tác đào tạo. Để biết được các ưu đãi cụ thể khi tham gia học tập tại Vietsourcing, quý vị học viên vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn để được giải đáp.